ZBIGNIEW JASINA

    coaching, terapia

Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak,

jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia.”

                                                               - Marek Aureliusz

„U początku filozofii stoi zdziwienie” - pisał Arystoteles. Możemy rozwinąć myśl wielkiego filozofa, ponieważ wydaje się, że ze zdziwienia rodzi się nie tylko filozofia. Również u początku zmiany stoi zdziwienie. Zdziwienie, że można inaczej. Najpierw: inaczej spojrzeć – na świat, ludzi i siebie. Może w świetle innych wartości. A później: inaczej zareagować, inaczej postąpić, wypróbować inną ścieżkę, gdzie może czeka więcej satysfakcji i sensu. Czy nie tego, często błądząc, w życiu szukamy?

Szczecin, zbigniewjasina@gmail.com